Privacyverklaring

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten met de dienstverlener Plekkie: plekkie.app.1. Grondslag verwerking gegevens

Plekkie verwerkt uw gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:


  • toestemming van de betrokken persoon;

  • noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst.2. Doeleinden verwerking gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor:


  • het aanmaken, beheren en beveiligen van de door u aangemaakte locatie en bijbehorende tijdsloten;

  • het maken, beheren en beveiligen van de door u gemaakte reserveringen;

  • het toesturen van gebruikersinformatie, productupdates, serviceberichten of andere elektronische boodschappen;

  • het analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën;

  • het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.3. Termijn gebruik gegevens

Plekkie houdt een termijn aan van twee jaar na het einde van een gebruikersrelatie voor het gebruik van de door ons verwerkte persoonsgegevens. E-mails met betrekking tot updates en nieuwe features van Plekkie zullen tot twee jaar na opzegging van uw account worden toegestuurd.4. Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aangegane overeenkomst of wanneer de wet dit vereist.5. Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookiebeleid.6. Beveiliging

Plekkie handhaaft bij de verwerking van uw gegevens te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing of openbaarmaking van of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).7. Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Indien u vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via plekkie@plekkie.app.

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw klacht indienen middels www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is tot stand gekomen op 15 juni 2020.